Begraafplaatsen - Verhagen Kaatsheuvel Begraafplaatsen - Verhagen Kaatsheuvel
  • 0416 273428
  • info@verhagenkaatsheuvel.nl

Begraafplaatsen

Het uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen vraag veel kennis van zaken en een respectvolle instelling van de mensen die het werk uitvoeren.

Verhagen Kaatsheuvel is één van de weinige bedrijven in Nederland die op dit gebied zijn gespecialiseerd. Op meerdere gemeentelijke (zgn. Algemene begraafplaatsen) en kerkelijke (zgn. Bijzondere begraafplaatsen) in de regio zijn wij werkzaam.

Binnen ons bedrijf zijn mensen die gediplomeerd zijn als Uitvoerder Begraafplaatsen en Crematoria (UBC) en Beheerder Begraafplaatsen en Crematoria (BBC) werkzaam.

Tevens is ons machinepark bij uitstek geschikt om dit gespecialiseerde werk uit te voeren.

Ons bedrijf is aangesloten bij de BVOB (Branche Vereniging Ondernemers Begraafplaatsbeheer). Deze landelijke branchevereniging bestaat uit bedrijven die zich toeleggen op het uitvoeren van werkzaamheden op begraafplaatsen in de ruimste zin van het woord en die dat op een kwalitatief hoogstaande manier willen doen. Daarom hanteren deze bedrijven het kwaliteitshandboek van de BVOB waar volgens vooraf vastgestelde procedures wordt gewerkt.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • delven en sluiten van graven
  • opgraven en herbegraven van overledenen
  • ruimen van graven zowel individueel als voor grote aantallen graven
  • advies over de aanleg of het beheer van uw begraafplaats
  • verwijderen van grafmonumenten of grafkelders
  • uitvoeren van groen- en bestratingswerkzaamheden op begraafplaatsen
  • leveren en plaatsen van grafkelders, urnenkelders, verzamelgraven of een groenopslag
  • aanleg of uitbreidingen van begraafplaatsen