Privacy verklaring - Verhagen Kaatsheuvel Privacy verklaring - Verhagen Kaatsheuvel
  • 0416 273428
  • info@verhagenkaatsheuvel.nl

Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING VERHAGEN KAATSHEUVEL

Verhagen Kaatsheuvel kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Verhagen Kaatsheuvel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Verhagen Kaatsheuvel verstrekt. Verhagen Kaatsheuvel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM HEEFT VERHAGEN KAATSHEUVEL UW GEGEVENS NODIG ?

Verhagen Kaatsheuvel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Verhagen Kaatsheuvel uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.

HOE LANG BEWAART VERHAGEN KAATSHEUVEL UW GEGEVENS ?

Verhagen Kaatsheuvel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Verhagen Kaatsheuvel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Verhagen Kaatsheuvel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Verhagen Kaatsheuvel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@verhagenkaatsheuvel.nl. Verhagen Kaatsheuvel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Verhagen Kaatsheuvel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Verhagen Kaatsheuvel verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Verhagen Kaatsheuvel op via info@verhagenkaatsheuvel.nl.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Verhagen Kaatsheuvel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid