Groenprojecten - Verhagen Kaatsheuvel Groenprojecten - Verhagen Kaatsheuvel
  • 0416 273428
  • info@verhagenkaatsheuvel.nl

Groenprojecten

Bij groenprojecten kunt u denken aan:
  • Het verwijderen van bomen en groenopstanden. Wij kunnen voor U verzorgen/adviseren: Het aanvragen van benodigde vergunningen zoals een kapvergunning, klicmeldingen en flora en fauna onderzoek.
  • Onderhoud sloten en waterlopen
  • Aanleg gazons en speelvelden
  • Ontwerp groenprojecten
  • Ontwerp en aanleg (tuin)beregening
  • Begeleiding groenprojecten