Ontwerp en advies - Verhagen Kaatsheuvel Ontwerp en advies - Verhagen Kaatsheuvel
 • 0416 273428
 • info@verhagenkaatsheuvel.nl

Ontwerp en advies

Van de start tot en met de oplevering van elk project kunnen wij U bijstaan in advies en ontwerp. Wij zijn gespecialiseerd op verschillende gebieden en hebben de juiste expertise in huis voor de verschillende disciplines zoals:
 • Advies bij inhuur graaf- of transportmachines
 • Advies bij levering zand en teeltaarde en aanverwante materialen
 • Ontwerp en advies bij riool en regenwaterafvoer projecten, alsmede het vastleggen op tekening van nieuwe en bestaande leidingnetwerken
 • Advies bij cultuurtechnische maatregelen
 • Ontwerp en advies van bestratingswerkzaamheden
 • Advies bij het kiezen van de juiste valdemping bij uw nieuw speeltoestel, of vervanging van het oude toestel
 • Advies en begeleiding van sloopwerkzaamheden
 • Ontwerp van groenprojecten en advies bij uitvoering groenprojecten
 • Ontwerp en advies bij aanleg en onderhoud van begraafplaatsen en alle andere voorkomende werkzaamheden

AutoCAD tekenprogramma. Hiermee kunnen wij de werkzaamheden die wij bij U verrichten digitaal intekenen. Voorbeeld hiervan zijn werkzaamheden aan kabels en leidingen maar ook plattegrondtekeningen van percelen of gebouwen. Deze tekeningen kunnen wij op diverse formaten in schaal afdrukken en aan U toezenden.